Quy định bảo mật

GIC Land Hotel chúng tôi luôn trọng những thông tin cá nhân của quý khách. Xin vui lòng đọc và hiểu rõ về những quy định bảo mật thông tin được sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trang Web này có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Tập hợp thông tin

Website gicluxury.com lưu trữ các thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp như: Tên, địa chỉ email, điạ chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết thông tin riêng của từng khách hàng khi đăng ký hay sử dụng dịch vụ trên website gicluxury.com.

Khi truy cập vào website, GIC Land Hotel không yêu cầu quý khách cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, tại một số chức năng như điền form liên hệ, gửi tin nhắn, quý khách cần phải nhập thông tin để có thể sử dụng.

GIC Land Hotel chỉ lưu trữ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của người truy cập, và chỉ sử dụng khi cần thiết với mục đích thương mại, quảng cáo của chúng tôi trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Ngoài ra, website cũng lưu trữ những thông tin thông thường của người truy cập website như: địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập vào website, và những sự mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin thông trên với những thông tin cá nhân.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin quý khách cung cấp nhằm giải đáp những câu hỏi, hoặc thực hiện các yêu cầu của quý khách.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật hoặc khi nhận được sự đồng ý từ chính quý khách.

Dữ liệu khách hàng của GIC Land Hotel có thể được chuyển nhượng cho chủ sở hữu kế thừa hoặc người được chỉ định quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Bảo đảm an toàn thông tin

Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại, quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà quý khách đã cung cấp.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng, bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn với những thông tin mà chúng tôi cung cấp.

Cookies và cách được sử dụng

Cookies là những file nhỏ được tải về, ghi chép lại các hoạt động trên một website.

Chúng tôi sử dụng cookies để ghi lại những hoạt động của người sử dụng, hay việc người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

Trên website gicluxury.com của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn, và gicluxury.com không thể truy cập vào thông tin này.

Bất kể lúc nào quý khách truy cập website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẵn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường link sang website thứ 3, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang gicluxury.com để tới website bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ 3, và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất cứ những nội dung gì có tại website đó.

Bạn có thể truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn như thế nào

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý có liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của website chúng tôi.

Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về những thay đổi về điều khoản trong bản quy định bảo mật của chúng tôi.

GIC Land Hotel sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn.

Trong trường hợp bạn từ chối những thay đổi về điều khoản tại gicluxury.com, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ support@g8luxury.com.

Khi bạn tiếp tục truy cập website này, có nghĩa là quý khách đã đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.